บันทึกภาพความเพียร

รูปภาพตั้งแต่เริ่มสร้างวัดในปี ๒๕๔๙/2006
ถึงปี ๒๕๖๐/2017


บันทึกภาพความเพียร
บันทึกภาพความเพียร
บันทึกภาพความเพียร
บันทึกภาพความเพียร

๏ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร

วัด คือ แดนบุญที่สร้าง        บารมี
พระ หน่อเนื้อชินสีห์          บ่มไว้
มหา ชาติเกิดมาดี           สำเร็จ
ชนก โพธิสัตว์ไซร้           ยิ่งด้วยความเพียร

บ้าน แหล่งเรียนรู้ซึ่ง         มรรคผล
พลัง เพิ่มพูนฝึกฝน           แกร่งกล้า
เพียร เฝ้าฝึกจิตตน          เช้าค่ำ
ประโยชน์สุขทั่วหล้า          หน่อเนื้อแดนธรรม ฯ

๏ บ้านพลังเพียร

บ้าน คือที่อยู่สร้าง           บารมี
พลัง ก่อเกิดความดี          ค่ำเช้า
เพียร เร่งทุกนาที           เพาะบ่ม จิตนา
อยู่เพื่อลุกย่างก้าว           ต่อสู้หมู่มาร ฯ

๏ อานิสงส์ของมาร

มารไม่มี จะดีเลิศ เกิดไม่ได้
มารไม่ร้าย จะได้ดี มีที่ไหน
มารไม่ขวาง จะเห็นทาง ได้อย่างไร
มารไม่ใหญ่ จะรู้ไหม ว่าใครดี

มารไม่มี บารมีลด หมดคุณค่า
มารไม่มา ปัญญาอับ ดับศักดิ์ศรี
มารไม่บุก ก็หมดสนุก เสียสุขฟรี
มารไม่ดี จะมีอะไร วัดใจเรา ฯ

๏ ความเพียรเป็นตัวสำเร็จ

บนเส้นทางที่เหนื่อยล้า
บนปัญหาที่ยากแก้ไข
บนความเหนื่อยท้อท่วมหัวใจ
บนทุกข์ภัยแสนยาวนาน

จงอย่าได้ท้อแท้ใจ
จงอย่าหวั่นไหวสะทกสะท้าน
จงอย่าละทิ้งอุดมการณ์
จงอย่าพาลโทษใคร ๆ

จงยิ้มสู้และอดทน
จงตัดความกังวลทิ้งไป
จงปลุกขวัญกำลังใจ
จงมีพระรัตนตรัยไว้นำทาง

ล้มแล้วลุกยืนยิ้มไว้
ก้าวต่อไปอย่าได้วาง
อุปสรรคที่ขัดขวาง
ย่อมเปิดทางให้พลังเพียร ฯ