บันทึกธรรม

ไม่เห็นสิ่งใดมีค่าเกินไปกว่า “ธรรมะ”
ธรรมะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้ดับทุกข์ได้
ธรรมะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด
ชีวิตที่ปราศจากธรรมะ เป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัย

การให้ธรรมะ เป็นการให้ที่เป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวง
การต้อนรับด้วยธรรมะ เป็นการต้อนรับที่งดงามที่สุด

การมอบธรรมะให้แด่…มิตรไมตรี
ถือว่าเป็นการให้ของขวัญอันล้ำค่า

สิ่งใดที่ไม่เหมาะไม่ควร
ไม่งดงาม ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย
ทุกอักขระ ทุกพยัญชนะ ทุกถ้อยคำ ทุกเนื้อหา
ขอขมา อโหสิ อโหสิ อโหสิ โส โส โสฯ

หัวข้อธรรม

-⊛- จบวันนี้
-⊛- ข้อคิด บทกวีข้าวก้นบาตร
-⊛- หัวใจนักบุญ
-⊛- บนเส้นทางการสร้างบารมี
-⊛- มงคลแท้ มงคลธรรม มงคลโลก มงคลชีวิต
-⊛- ทำบุญทำไม? ทำไมต้องทำบุญ? ทำบุญเพื่ออะไร?
-⊛- สวดมนต์ทำไม? ทำไมต้องสวดมนต์? สวดมนต์เพื่ออะไร?
-⊛- ไปวัดทำไม ? ทำไมต้องไปวัด ?ไปวัดเพื่ออะไร?
-⊛- ข้อคิดข้างเมรุ
-⊛- บทภาวนาเพาะปัญญา
-⊛- ข้อคิดสอนใจสำหรับผู้ที่มีความรักขาดๆเขินๆ
-⊛- บทกวีพุทธประวัติ
-⊛- คำประกาศสละ
-⊛- บทเพลงชีวิต
-⊛- หัวใจสว่างไสว ฉบับ PDF
-⊛- สูตรล้างใจ ฉบับ PDF