ข้อคิด บทกวีข้าวก้นบาตร

๏ ของฝากจากใจ แด่มิตรไมตรี

จงเก็บไว้ ให้ดี สุดชีวิต
อย่าได้คิด ตีค่า ราคาของ
นี่คือใจ ใช่เป็น เช่นเงินทอง
เก็บไว้มอง ของฝาก ก่อนจากลา

เป็นบทกลอน สอนใจ ฝากให้คิด
ช่วยรั้งจิต สะกิดใจ ไขปัญหา
หมดที่พึ่ง พึงอ่าน ผ่านสายตา
อาจมีค่า ช่วยได้ หายมืดมน

รสอาจขม คลื่นไส้ ไร้ความหวาน
ต้องฝืนทาน อ่านดู อาจรู้ผล
แม้ยาดี มีค่า มาถึงตน
หากไม่สน จนใจ มิตรไมตรี ฯ

 ข้อคิด บทกวีข้าวก้นบาตร หน้า ๑
 ข้อคิด บทกวีข้าวก้นบาตร หน้า ๒
 ข้อคิด บทกวีข้าวก้นบาตร หน้า ๓
 ข้อคิด บทกวีข้าวก้นบาตร หน้า ๔
 ข้อคิด บทกวีข้าวก้นบาตร หน้า ๕
 ข้อคิด บทกวีข้าวก้นบาตร หน้า ๖
 ข้อคิด บทกวีข้าวก้นบาตร หน้า ๗
 ข้อคิด บทกวีข้าวก้นบาตร หน้า ๘
 ข้อคิด บทกวีข้าวก้นบาตร หน้า ๙
 ข้อคิด บทกวีข้าวก้นบาตร หน้า ๑๐