News : ข่าวสารบ้านพลังเพียร

๏ บุญกิจพิเศษ

15 ตุลาคม 2017
ทำบุญทอดกฐินอโหสิ กฐินสามัคคี

17-24 พฤศจิกายน 2017
คอร์สปฏิบัติแบบเข้มข้น (พอง-ยุบ)
รับเฉพาะผู้ที่สามารถเดินและนั่งได้ อย่างละ 1 ชั่วโมงเท่านั้น
รับจำนวนจำกัด 30 เท่านั้น
ดำเนินการสอนโดย พระครูภาวนาวราลังการ วิ
(พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท วัดภัททันตะอาสภาราม ชลบุรี)

29 ธันวาคม 2017- 1 มกราคม 2018
บวชเนกขัมม์ปฏิบัติส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เพื่อการรับรู้ และร่วมอนุโมทนาสาธุการ
จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกดวงจิต ได้ร่วมบุญกิจในทุกๆ กิจกรรมตามรายการที่แจ้งมา
เพื่อความคลี่คลาย ความสว่างไสว
รู้ ตื่น เบิกบาน สุข สงบ เย็นเป็นประโยชน์
โดยทั่วหน้าศรัทธาธรรมฯ

๏ บุญกิจประจำวันอาทิตย์
ของทุกอาทิตย์ในแต่ละเดือน

๏ ภาคเช้า

เริ่มเวลา 10.00 AM.
ไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร
ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์

โยมญาติมิตรรับประทานอาหาร ฯ

๏ ภาคบ่าย

01.00-04.00 PM.
สวดมนต์ เจริญสติ ภาวนา ฟังธรรม สนทนาธรรมฯ

๏ บุญกิจประจำวันในแต่ละวัน (จันทร์-เสาร์)

๏ สวดมนต์ทำวัตรเช้า

เริ่ม เวลา 04.30-07.00 AM.

๏ ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

เริ่ม เวลา 08.30-11.00 AM.

๏ ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

เริ่ม เวลา 13.30-16.00 PM.

๏ สวดมนต์ทำวัตรเย็น

เริ่ม เวลา 18.00-21.00 PM.

ไปร่วมบุญกิจกรุณาใส่ชุดสีขาว
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตฯ